Konferencja

Pochodzenie
Wyselekcjonowana przez Léon’a Leclerc de Laval.

Wyselekcjonowano
Przez T. Rivers, Anglia, przed rokiem 1885.

Pokrój
Od ?agodnego do silnego.

Kwitnienie
Wczesne, jako?? zapylania jest dobra, ale nie wykazuje cech samozapylania, ze sk?onno?ci? do partenokarpii.

Produktywno??
Wczesna, normalna do bardzo dobrej, jako?? bardzo wysoka. Konieczne przecinanie.

Zbiór owoców
Od drugiej po?owy wrze?nia, gruszki mo?na ?atwo zrywa? z drzewa.

Smak
Mi??sz jest jasno pomara?czowy, soczysty i s?odki, bardzo dobry. Konferencja jest najcz??ciej sadzon? grusz? w Holandii.

Okres traw?o?ci 
W warunkach niskiej zawarto?ci tlenu (ULO) do czerwca. Stosunkowo d?ugo mo?na przechowywa? w magazynie.

Przeznaczenie
W naszej szkó?ce Konferencja jest uprawiana jako tradycyjne drzewo (korona z bocznych ga??zi)w kszta?cie litery V (minimum cztery identyczne ga??zie) i jako cienkie drzewo (d?uga podstawa z ma?ych ga??zi).

Konferencja
Właściwość

Wybierając czas

Czas zbiorów Wrzesień / Wrzesień

Możliwość przechowywania

Ochrona

Kolor owoców

Żółty
Więcej informacji