Beurré Alexandre Lucas - Lukasówka

Pochodzenie
Sadzonka otrzymana w wyniku naturalnej mutacji.

Wyselekcjonowano
A. Lucas, Francja, oko?o roku 1870.

Pokrój
Normalny, z du?? wisz?c? koron?. Drzewo trudne do ukszta?towania.

Kwitnienie
Wczesne, triploidalne, . Zapylaczami s? Beurré Hardy, Konferencja i Triomphe de Vienne.

Produktywno??
Wczesne, dobre i prawid?owe. Na pocz?tku kwitnienia nocne przymrozki mog? spowodowa? uszkodzenie drzewa.

Zbiór owoców
Pierwsza po?owa pa?dziernika.

Kszta?t
Owoce du?e i jednorodne, zielone pó?niej ?ó?te w czerwone kropki.

Smak
Umiarkowanie smaczne gruszki, mi??sz nierówny i ziarnisty, soczysty i umiarkowanie s?odki.

Okres traw?o?ci 
Do ko?ca stycznia, w warunkach niskiej zawarto?ci tlenu w powietrzu (ULO) troch? d?u?ej. 
Dobrze si? przechowuj?.

Beurré Alexandre Lucas - Lukasówka
Właściwość

Wybierając czas

Czas zbiorów Październik / Październik

Możliwość przechowywania

Ochrona

Kolor owoców

Żółty
Więcej informacji