Doyenné du Comice - Komisówka

Pochodzenie
Nieznane.

Wyselekcjonowano
Angers, Francja, 1850.

Pokrój
Ostry, korona drzewa Doyennè ma stromy kszta?t.

Kwitnienie
Komisówka kwitnie pó?no. Jako?? zapylania jest dobra. Zapylenie jest konieczne dla dobrej produkcji.

Produktywno??
Pó?na, nieregularna i umiarkowana. Jest bardzo podatna na nieregularne owocowanie, dlatego wymaga bardzo silnego ci?ciaw okresie dobrej produktywno?ci. Opady Komisówkiz drzew w czerwcu mog? by? bardzo silne.

Zbiór owoców 
Od ko?ca wrze?nia a? do drugiego tygodnia pa?dziernika.

Kszta?t
Du?y, szeroki i nieregularny kszta?t. W kolorze ?ó?to - br?zowym, czasami lekko czerwony.

Smak
Komisówka jest bardzo dobra w smaku, bardzo soczysta, mi??sz s?odki z mi?kk? skórk?.

Okres traw?o?ci 
Doyennè mo?e by? przechowywany w warunkach U.L.O-do po?owy lutego. Okres przydatno?ci po przechowywaniu jest bardzo d?ugi.

Doyenné du Comice - Komisówka
Właściwość

Wybierając czas

Czas zbiorów Wrzesień / Październik

Możliwość przechowywania

Ochrona

Kolor owoców

Żółty
Więcej informacji