Triomphe de Vienne

Pochodzenie 
Nieznane

Wyselekcjonowano
M. Longueval, Francja.

Pokrój
PokrójTriomphe jest zmienny, ogólnie umiarkowany. Kszta?t drzewa jest w?ski i stromy.

Kwitnienie
Wcze?nie, jako?? py?ku jest dobra. Beurré Hardy, Konferencja i Doyenné du Comice s? dobrymi zapylaczami dla Triomphe de Vienne.

Produktywno??
Wczesna, umiarkowana do dobrej. Triomphe de Vienne jest wra?liwy na wahania w produkcji.

Zbiór owoców
Pierwsza po?owa wrze?nia.

Kszta?t
Do?? du?e w kolorze zielonym do br?zowego.

Smak
Smak Triomphe jest bardzo dobry, soczysty i s?odki. 

Okres traw?o?ci 
Triomphe mo?e by? przechowywany a? do ko?ca wrze?nia i ma bardzo dobr? trwa?o??.

Triomphe de Vienne
Właściwość

Wybierając czas

Czas zbiorów Wrzesień / Wrzesień

Możliwość przechowywania

Ochrona

Kolor owoców

Żółty
Więcej informacji