Geneva onderstammen

Advies en Praktijkervaringen met Geneva®-onderstammen

U heeft gekozen voor de aanplant van een Geneva®-onderstam die geleverd worden uit eigen kwekerij van Boomkwekerij van Diepen. Om deze teelt tot een succes te maken adviseren wij u om een aantal zaken serieus aandacht te geven.

Voorzichtig Behandelen

Behandel de onderstammen met voorzichtigheid. Te denken valt daarbij aan werkzaamheden zoals het rooien, overladen en planten. De wortels van de Geneva®-onderstammen breken relatief gemakkelijk; voorkom wortelbreuk !!

Bewaring

Bewaar de onderstammen bij lage temperatuur (0-1 Celsius) en zorg voor voldoende bevochtiging. Niet samen met fruit in 1 cel beware. Aandachtspunt is ook de periode dat de onderstammen buiten de koeling staan zoals o.a. bij het maken van handveredelingen. Wanneer de onderstam niet nodig is buiten de koelcel, deze z.s.m. terugplaatsen in de cel.

Vergroeiing Onderstam/Ent

De indruk bestaat dat de Geneva®-onderstammen die gebruikt worden voor het maken van winter handveredelingen het beste op een vroegtijdig tijdstip geënt kunnen worden. Dit geeft de mogelijkheid de handveredelingen vervolgens nog gedurende ongeveer 1 maand in de koelcel op te slaan. Het vergroeien van onderstam / ent wordt hierdoor bevordert, met als gevolg een betere aanslag bij uitplanten.

Planten van de Onderstammen

Voor het planten zullen de wortels voldoende vochtig moeten zijn. De wortels moeten beschermd worden tegen uitdroging door wind en zoninstraling. Direct na het planten de grond goed aandrukken zodat de onderstam vast staat en de wortels goed contact hebben met de grond en niet in lucht “zweven”. Zorg dat de grond na het planten voldoende vochtig is. Als dit niet op natuurlijke wijze gebeurt dan voldoende water toedienen door beregening of druppelen.

Veel succes toegewenst.Boomkwekerijen C. van Diepen B.V.

Prof. Zuurlaan 6 Tel: +31 (0) 321 331210
8256 PE Biddingshuizen Email: info@vandiepen.nl
Flevoland