Możemy dostarczyć najpopopularnierjsze odmiany 1 – 2 letnich roślin z doskonale rozwiniętym systemem korzeniowym, w dowolnej długości. Wszystkie nasze rośliny są pod kontrolą ‘Naktuinbouw’ – Holenderskiej Inspekcji Roślin i są certyfikowane jako wolne od wirusów.

Główne przedziały grubości:
* 3 do 5 mm
* 5 do 7 mm
* 7 do 9 mm
* 9 do 12 mm
* grubsze niż 12 mm