Gieser Wildeman

Pochodzenie
Nieznane.

Wyselekcjonowano
Wildeman, Gorinchem, Holandia.

Pokrój
Ro?nie niezbyt silnie, kszta?t drzewa jest przysadzisty z rosn?cymi ga??ziami. Rozwój ga??zi na drzewie jest do?? trudny.

Kwitnienie
W ?rodku sezonu, jako?? py?ku jest bardzo dobra i cz?sciowo samopylna>

Produktywno??
Produkcja Gieser Wildeman zaczyna si? wcze?nie ale nie jest zbyt wysoka. W latach, w których produkcja jest wysoka przerzedzanie jest bardzo wa?ne aby zapobiec du?ym wahaniom w produkcji.

Zbiór owoców
Od po?owy wrze?nia do pocz?tku pa?dziernika.

Kszta?t
Ma?e, w kolorze br?zowo - ?ó?tym.

Smak
Gieser Wildeman jest bardzo dobry do gotowania. 

Okres traw?o?ci 
Gieser Wildeman mo?e by? przechowywane do ko?ca stycznia.

Gieser Wildeman
Właściwość

Wybierając czas

Czas zbiorów Wrzesień / Październik

Możliwość przechowywania

Ochrona

Kolor owoców

Żółty
Więcej informacji